onsdag 2. mars 2016

Hva skjer med romerikesfotballen med nytt seriesystem

Det har vært blandede reaksjoner i den lokale fotballen etter at fotballtinget bestemte seg for å endre seriesystemet. Her er en gjennomgang og noen tanker.Forslaget kom fra Troms, som var et liten endring fra opprinnelig forslag fra Bjarne Berntsens utredning. Det vil si følgende:

Tippeliga
16 lag

OBOS 16 lag

Postnord
28 lag – to avdelinger

Regionligaen
84 lag – seks avdelinger

Kretsligaen
24 avdelinger – her er ikke antall lag bestemt ettersom det er 12 lag i Nord Norge og 14 lag ellers i Norge i avdelingene. Det vil si at dette er endringen. Det går fra 18 avdelinger til 24 avdeling.

Hva betyr dette for Romerike?

Jeg holder meg unna TL, OBOS og Postnord. Jeg er ikke så interessert i de seriene. LSK er i TL, Strømmen og Ull/Kisa er i OBOS og vi har kun Lørenskog i Postnord.
I regionligaen har Romerike 10 lag; FuVo, Skedsmo, LSK 2, Eidsvold Turn, Hauerseter, Aurskog-Høland, Skjetten, Strømmen 2, Lørenskog 2 og Ull/Kisa 2.

I 2016 vil følgende skje:

Lag som ender på plass 2-7 i hver avdeling i 2. divisjon (Post nord) 2016 inngår i Post Nord-ligaen 2017. Nummer 8-14 i 2.divisjon 2016 blir å finne i Regionsligaen i 2017.

Topp 4 i alle 3. divisjonsavdelinger holder plass/nivå opp, sammen med de åtte beste 5erne. Resten rykker ned til kretsligaen. Inn i Kretsligaen skal også 4. divisjonslagene på Romerike.

Sammensetning av de nye 24 avdelingene i nye kretsligaen bestemmes av kretsene ut fra plassering i 3. og 4.divisjon 2016. Jeg legger merke til at de her også, i tillegg til i tingheftet, skriver at det bare er 3.- og 4. divisjonslag som skal inn i Kretsligaen.

Illustrasjon: Pål Thoreid

Så over til mer konkret om Romerike. La oss si at fem lag fra Romerike rykker ned fra årets 3. divisjon. Det vil si at, i utgangspunktet, fem lag skal ned fra 4. divisjon. Da har man 14 lag i Akershus fotballkrets sin lokale Kretsliga. En vurdering som skal gjøres er om man skal ha opprykk fra 5. divisjon i 2016. Bestemmer man seg for at et lag skal rykke opp forsvinner et lag til fra 4. divisjon – det vil si 9.-plassen også. Da har man fem lag nedrykket fra 3. divisjon, åtte lag fra 4. divisjon og vinner 5. divisjon i neste års Kretsliga.

Får vi flere med nytt forslag?

En vending her er at ettersom det ble vedtatt en økning på seks avdelinger burde Romerike få enda flere plasser inn i Kretsligaen. Da må man regne ut hvor mange prosent av antall klubber i Norge som er fra Akershus. Jeg har snakket med NFF, og de kan bekrefte at det blir kun en avdeling for NFF Akershus sin krets, ettersom vi kun har 5% av klubbene av totalen. Det vil altså bli som i det opprinnelige forslaget. Hvordan fordelingen ellers blir får vi i løpet av neste uke sier NFFs Nils Fisketjønn til meg på telefon.

Dagens avdelinger. Illustrasjon av Pål Thoreid


Da er det altså opp til Kretsstyret å behandle opp- og nedrykk for årets 4, divisjon og divisjonene nedover. Mitt forslag er hvis fem lag fra Romerike går ned fra 3. divisjons, skal fem ned fra årets 4. divisjon og ingen opp fra 5. divisjon, og slik blir nedover også. Dette er et overgangsår og da må det gjøres noen tøffe valg. Alle topp 4-5-lag får uansett en "halv" nivåhevning neste sesong igjen. Dette hvis 4-5 lag rykker ned fra årets 3. divisjon.


Jeg fikk et spørsmål fra Aurskog-Hølands leder, Åge Sørlie: - Hva skjer hvis alle ti lagene rykker ned fra årets 3. divisjon? Godt spørsmål. Kan man sette opp seriesystemet allerede nå lurer jeg litt på da. Da vil det vel være så enkelt at ti lag går ned fra 4. divisjon og det flyttes videre nedover, og garantert ingen nedrykk. Derfor blir det spennende å hva Kretsstyret gjør. Får vi en ferdig avklart løsning, eller vil det bli variabler som gjør at vi må vente til sesongslutt.

Kretsstyret får en tøff jobb med å løse dette, og jeg tipper det vil bli mange diskusjoner etter at de legger det fram på kretsens vårmøte i mars.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar