mandag 5. januar 2015

Tullete regelendringer

I høst kom Akershus fotballkrets med en oppdatering av breddereglementet for 2015. Noe er fornuftig, men to regelendring syns jeg ikke noe om.


§ 2-13 ANTALL INNBYTTERE
(1)   Lag i 4. divisjon menn og lavere, 3. divisjon kvinner og lavere, samt lag i aldersbestemte klasser kan benytte inntil sju innbyttere. En spiller som er byttet ut kan byttes inn igjen.
I Akershus har man kun kunnet benytte 3 innbyttere i menn senior 4. divisjon. De nye reglene gjør at man fra 2015 kan benytte 7 innbyttere.

I år kan man altså nesten bytte inn og ut som man vil i 4. divisjon. Man ønsker altså å sette et enda mer moroserie-stempel på 4. divisjon. Jeg liker hvordan ordningen har vært med kun tre innbyttere, og man ser at 4. divisjon i Akershus har et veldig høyt nivå – i motsetning til andre kretser meg fortalt. Det gir en tøffere kamp om plassen, og man må yte bedre på trening for å få spille. Er man ikke god nok for førstelaget, så fikk man spilletid på rekruttlaget. Leverte man godt der fikk man prøve seg i 4. divisjon. 

Vil lag utnytte regelen?

Joda, det er noe positivt med sju innbytter-regelen også. Man kan la yngre spillere få mer spilletid, og flere kan få prøve seg i 4. divisjon. Jeg tror uansett dette kan bli en slags hvilepute for lag og spillere. Jeg tror også dessverre at lag vil prøve å utnytte denne nye regelen når det kommer til opprykk og nedrykk i slutten av sesongen. Det har vi opplevd i kretsen vår tidligere.

Snodig regel

En annen regel jeg stusser over er denne:

§ 2-11 DELTAKELSE PÅ LAVERE SENIORLAG


           (2) Spiller det høyere rangerte laget i serie, hvor det er tillatt med inntil sju innbyttere på elleverlag kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på nærmeste høyere rangerte elleverlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp, frem til den neste obligatoriske kamp for det nærmeste høyere rangerte elleverlaget. Spiller det lavere rangerte ved seriestart før det høyere rangerte laget, er det fem spillere som er benyttet

Her er det godt mulig jeg ikke forstår regelen helt. De kunne jo ha skrevet denne regelen på norsk. Jeg tolker de på denne måten (arrester meg gjerne her):

En klubb spiller seriekamp i 4. divisjon. De bruker alle sju innbytterne i den kampen. Dagen etter skal de ha rekruttkamp for 5. divisjonslaget. Betyr denne regelen at de kun kan bruke fem spillere i den kampen? Hvis det er slik så er dette en håpløs regel. Det vil da si at kun fem av sju innbyttere kan spille rekruttkampen, og det ødelegger spilletid for flere spillere. Det vil da gjøre at kretsen setter denne regelen opp mot § 2-13. fordi da kommer ikke klubbene til å bruke sju innbyttere i kamp, for å få med seg alle, som ikke starter forrige a-kamp, til rekruttkampen.

Hva er din mening om reglene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar